Zobacz także:

BODO musical

24 maja o godz. 18.00 w Nowosolskim Domu Kultury odbędzie się pokaz spektaklu "BODO - musical" w reż. Dariusza Taraszkiewicza z Dariuszem Kordkiem w roli głównej.

Więcej…

Jak zawsze w maju dużo się dzieje...

Maj to szczególny miesiąc w życiu każdej biblioteki. 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza, a od 8 do 15 maja w czasie Tygodnia Bibliotek promujemy czytelnictwo i próbujemy zainteresować książką jak najszersze kręgi społeczeństwa.

Więcej…

Trójka w finale Wielkiej Ligi Czytelników!

W listopadzie ubiegłego roku po raz czwarty rozpoczęła się Wielka Liga Czytelników – konkurs, w którym biorą udział setki uczniów z całej Polski i którego celem jest zachęcenie najmłodszych do sięgania po książki i czerpania radości z ich lektury w gronie rodzinnym.

Więcej…

szachy pleneroweMiejska Biblioteka Publiczna zaprasza do korzystania z szachów plenerowych w Ogrodzie Sztuk.

 

Zasady korzystania:

Prawo do korzystania z szachów plenerowych mają osoby zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Szachy plenerowe udostępniane są po okazaniu pracownikowi Biblioteki "karty czytelnika".
Udostępnione szachy, po zakończeniu gry, czytelnik zwraca pracownikowi Biblioteki.
Szachy plenerowe przeznaczone są wyłącznie do gry.
Podczas korzystania z szachów plenerowych czytelnik ponosi odpowiedzialność za właściwe ich użytkowanie.
Za szkody wynikające ze zniszczenia lub zagubienia szachów plenerowych czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę. Wysokość opłaty szczegółowo określa Zarządzenie Dyrektora MBP w sprawie opłat pobieranych od czytelników za zniszczenie lub zagubienie szachów plenerowych.
Zauważone podczas wypożyczania uszkodzenia szachów należy zgłosić pracownikowi Biblioteki. Niezgłoszenie usterek obciąża nimi czytelnika.
Szachy udostępniane są w czasie otwarcia Biblioteki przez pracowników Oddziału dla Dzieci
W okresie zamknięcia Ogrodu Sztuk (od listopada do marca) szachy plenerowe nie są udostępniane.

album ojciec medardW pierwszą rocznicę śmierci Ojca Medarda, powstał album o tym niezwykłym człowieku. Album ten jest nie tylko wyrazem wdzięczności dla kapłana, ale pragnieniem i skromną próbą przekazania ewangelicznej prawdy o świecie i człowieku, z takim oddaniem przez niego głoszonej. Zamieszczone więc zostały fotografie miejsc związanych z życiem ojca Medarda, między innymi: Haczowa, Krakowa, Warszawy, Sędziszowa, Jasnej Góry, Nowej Soli, Studzieńca. Ojciec Medard często wspominał swoją pielgrzymkę do Ziemi Świętej, wędrując śladami Chrystusa wpisanymi w niezwykłą przyrodę, przeżywał męczeńską drogę Mesjasza. Miejsca, gdzie nauczał i cierpiał Syn Boży zostały udokumentowane fotografiami. Ojciec kochał góry, rzeki, łąki – franciszkańską miłością, stąd wielość fotografii utrwalających uroki, piękno natury – Bożego dzieła. Wszystko opatrzone komentarzem słownym wybranych fragmentów z książek ojca Medarda, ale również cytatami z Biblii i z homilii świętego Jana Pawła II oraz świętej siostry Faustyny. Autorem opisów zdjęć z Ziemi Świętej jest Ryszard Montusiewicz. Niech prawdy przekazywane przez skromnego kapucyna będą świetlistym drogowskazem Majestatu Stwórcy, bo to co stworzył Bóg, jest dobre. (Maria Szczecińska)

Ławeczka i staruszek z długą, siwą brodą odziany w brązowy habit.
Jak dobrze było patrzyć w dobre, mądre, łagodne oczy Ojca Medarda.
Słuchał z uwagą. Wiedział jak rozmawiać z młodym człowiekiem,
starszą panią, znękanym nałogiem mężczyzną.
Byłeś prawdziwy i to najbardziej ujmowało Twoich rozmówców.
Przeniosłeś się nasz Przyjacielu do Bożej pasieki, ale nas nie opuściłeś.
Każda pszczoła, cudna brzózka, obłok na niebie będzie jak list z nieba
od Bożego pszczelarza i wciąż będziesz nam mówił jak żyć,
jak kochać, jak pokornie znosić trudy i cierpienia.
Ojcze Medardzie – za Twoje czułe serce, dobroć,
za spowiedź świętą, modlitwy, nauki z miłością przekazywane,
za opłatki, ogniska, wędrówki, majówki, różańce – dziękujemy.

Gdzie kupić album
Kancelaria parafialna kościoła pw. św. Antoniego
Muzeum Miejskie w Nowej Soli
Kontakt z autorem: Krzysztof Moroz, tel. 600 28 27

przegląd piosenki patriotycznejWyniki V Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli. Przegląd odbył się w Nowosolskim Domu Kultury.

 

 

 

 

WYNIKI
 
Jury w składzie:
Przewodniczący:

mgr Stanisław Kowalski


Członkowie:

mgr Beata Sasin

mgr Grzegorz Makowski

Po wysłuchaniu wszystkich prezentowanych utworów postanowiło nagrodzić
następujących uczestników konkursu:
W kategorii Przedszkola
I miejsce - Grupa dzieci 5-6 letnie PPP nr 12 w Nowej Soli
I miejsce - Zespół „Puchatki" PPP nr 11 w Nowej Soli
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-III Soliści
I miejsce - Nikola Rodziewicz SP w Przyborowie
II miejsce - Natan Zapał PSP nr 8 w Nowej Soli

III miejsce - Sandra Gurling PSP nr 8 w Nowej Soli
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-III Zespoły
I miejsce - Klasa III SP w Przyborowie
II miejsce - Kinga Solarewicz i Natan Zapał PSP nr 8 w Nowej Soli

III miejsce - Wiktoria Antoszków i Emilia Nowak PSP nr 8 w Nowej Soli
Wyróżnienie - Zespół „Małe nutki" PSP nr 8 w Nowej SoliW kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV- VI Soliści
I miejsce – Łukasz Słobodzian SP w Przyborowie
I I miejsce – Marek Smyksy PSP nr 6 w Nowej Soli
III miejsce – Maciej Hojka PSP w Otyniu
Wyróżnienie- Justyna Jania Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
Wyróżnienie- Martyna Mrozińska SP w Bielawach
Wyróżnienie- Natalia Swobodzian SP w Bielawach
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV- VI Zespoły
I miejsce – Zespół „Niebiescy" PSP nr 6 w Nowej Soli
II miejsce – Zespół „Sieciolinki" SP w Wiechlicach Filia Siecieborzyce
III miejsce –Kornelia Bajerlain i Patryk Popiół SP w Wiechlicach Filia Siecieborzyce
Wyróżnienie- Maja Marciniak i Julia Kolendowicz PSP nr 8 w Nowej Soli
Wyróżnienie- Grupa Wokalna kl. IV-V PSP w Otyniu

W kategorii Gimnazja
I miejsce – Natalia Królikowska Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
II miejsce –Karolina Kamińska P G w Otyniu
II miejsce- Weronika Wenderska P G w Siedlisku
III miejsce –Alicja Boś P G w Otyniu
Wyróżnienie- Zespół Wokalny P G w Otyniu
W kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce – Karolina Czarnecka Zespół Szkół Ponadgim. nr 4 w Nowej Soli
II miejsce – Milena Bal Zespół Szkół Ponadgim. nr 4 w Nowej Soli
III miejsce – Wioletta Kośmider Zespół Szkół Ponadgim. nr 4 w Nowej Soli

laur oświatyPo raz dwunasty już Kapituła wybrała laureatów "Lubuskiego Lauru Oświaty", który ma na celu uhonorowanie osób, które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego.

Wyróżnienia przyznane zostały w czterech kategoriach:
- samorządy i stowarzyszenia;
- podmioty gospodarcze i instytucje;
- osoby fizyczne;
- pedagodzy i nauczyciele.

Miło nam poinformować, że w III kategorii – osoby fizyczne, główne wyróżnienie „Lubuski Laur Oświaty", przyznano dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli, Elżbiecie Gonet.

Wyróżnienie „Lubuski Laur Oświaty", otrzymali też inni nowosolanie: ks. Prałat Józef Kocoł oraz Robert Sas, a w kategorii "Pracownicy oświaty" Grzegorz Königsberg, dyrektor Elektryka.

konkurs literacki o szczyptę soliKlub Literacki „De Facto" w Nowosolskim Domu Kultury ogłasza konkurs literacki „O Szczyptę Soli". Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac literackich inspirowanych przeżyciami związanymi z Nową Solą lub jej najbliższymi okolicami.

Regulamin

Instytucje kultury w mieście:

Nowosolski Dom Kultury

Kontakt:

ul. M. J. Piłsudskiego 49

Tel: +48 68 387 90 15

www.ndk.kom.pl

Muzeum Miejskie

Kontakt:

ul. Muzealna 20

Tel: +48 68 387 36 40

www.muzeum-nowasol.pl

Biblioteka Miejska

Kontakt:

ul. ul. Bankowa 3

Tel: +48 68 355 34 28

www.biblioteka.nowasol.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna

Kontakt:

ul. Zjednoczenia 42

Tel: +48 68 387 36 05

psm.wer.pl/