W zwiazku z przebudową dróg, od poniedziałku 17 lutego zostanie wprowadzona na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Kościuszki, Waryńskiego tymczasowa organizacja ruchu:

- prawy pas w ulicy Wojska Polskiego przed skrętem w ulicę Kościuszki zostanie wyłączony z ruchu,

- nie będzie można wjechać  w ulicę Kościuszki z ulicy Wojska Polskiego,

- odcinek ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego  do kwiaciarni Baccara zostanie całkowicie wyłączony z ruchu,

- wyłączenie tego odcinka z ruchu nie dotyczy autobusów komunikacji miejskiej SubBus,

- prosimy stosować się do znaków tymczasowej organizacji ruchu

o dalszych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco

 

Zobacz także:

Uwaga, zmiana organizacji ruchu

W zwiazku z przebudową dróg, od poniedziałku 17 lutego zostanie wprowadzona na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Kościuszki, Waryńskiego tymczasowa organizacja ruchu:

Więcej…

Terapia dla osób uzależnionych od dopalaczy

Terapia dla osób używających SZKODLIWIE i uzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP (Nowe Substancje Psychoaktywne) czyli tzw. DOPALACZE.

Więcej…

Miejskie placówki wsparcia dziennego

W 2020 roku na terenie miasta Nowa Sól działa 5 placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych):

Więcej…