Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku „A” oraz budowa nowej kotłowni w budynku „B” Publicznego Przedszkola nr 7 przy ul. Drzewnej 5 w Nowej Soli. Charakterystyka robót:
a) przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 7a obejmuje:
- wymianę czterech kotłów gazowych na dwa kotły gazowe, każdy o mocy 67,8 kW,
- wykonanie instalacji wewnętrznej gazu,
- remont pomieszczenia kotłowni,
- przebudowę instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie zasilania kotłów z istniejącej rozdzielni.
b) budowa nowej kotłowni w budynku Publicznego Przedszkola nr 7b przy ul. Drzewnej 5 w Nowej Soli obejmuje:
- montaż kotła gazowego o mocy 67,8 kW,
- wykonanie instalacji wewnętrznej gazu,
- wykonanie instalacji doziemnej,
- wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni,
- wykonanie zasilania oraz instalacji automatyki kotła,
- adaptację pomieszczenia gospodarczego na potrzeby kotłowni,
- wykonanie komina kotłowni gazowej prowadzonego po elewacji.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3-7 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty