Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zagospodarowania terenu oraz nad montażem urządzeń interaktywnych - zewnętrznych urządzeń edukacyjnych w ramach realizacji projektu „ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego w Nowej Soli” oraz wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu.

Termin wykonania zamówienia: do 8 września  2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia