Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy rondzie Województwa Lubuskiego w Nowej Soli w ramach projektu p.n. „Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”.

Termin wykonania zamówienia: do 31 maja  2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.

Projekt Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia