Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów klasy maxi dla Gminy Nowa Sól – Miasto; norma emisji spalin: minimum EURO 6, wraz z systemem zapowiadania przystanków, monitoringiem wizyjnym, systemem emisji reklam oraz systemem lokalizacji.

Termin wykonania zamówienia: do 30 maja 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. 

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia):klik

Ogłoszenie o zamówieniu nr2017/S 069-129968

SIWZ.pdf

SIWZ z Załącznikami 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11.

Instrukcja wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokumnt Zamówienia)

JEDZ-espd.xml

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ nr 1 z dnia 12.04.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamóweniu

Sprostowanie nr 2017/S 074-142074

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 3