Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku dworca PKP S.A. w Nowej Soli przy ul. Towarowej, z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz Straży Miejskiej, wykonanie drenażu opaskowego dookoła budynku oraz docieplenie ścian piwnic budynku, uzupełnienie malowania elewacji farbą silikatową w miejscach po robotach budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Budynek znajduje się w strefie wpisanej do rejestru zabytków o nr. L-375/A. Budynek dworca jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej.
3. Przebudowa dworca będzie polegała na gruntownym przystosowaniu parteru obiektu do nowych funkcji, przebudowie wejść do budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie i dociepleniu istniejących stropów, wykonaniu nowych aranżacji pomieszczeń oraz na wykonaniu wszystkich niezbędnych nowych instalacji. Obiekt będzie zaopatrywany w media z istniejących przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4. Dane podstawowe budynku dworca:
- powierzchnia użytkowa parteru pod przebudowę 489,44 m2,
- powierzchnia całkowita budynku 1678 m2,
- kubatura budynku objęta przebudową 1761 m3,
- kubatura całkowita 5940 m3,
- powierzchnia użytkowa pomieszczeń Centrum Obsługi Pasażerów 290,88 m2,
- powierzchnia użytkowa Straży Miejskiej 190,21 m2.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.

6. Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 10:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załączniki nr 1-2 do SIWZ.

Załączniki nr 3-7 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty