Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Botanicznej i ul. Emilii Plater w Nowej Soli o łącznej długości ca. 425 m poprzez sfrezowanie starej nawierzchni bitumicznej, przygotowanie podłoża do nałożenia nowej warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczo – profilującą, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów ulicznych 30 szt., regulację zaworów urządzeń obcych – zawory wody lub gazu 8 szt., nałożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni ca. 2571 m2 .

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:do 31 października 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia