Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika ulicy Wesołej w Nowej Soli. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodnika poprzez wykonanie rozbiórki konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów o łącznej powierzchni ca.1.815 m2, wymianę obrzeży betonowych i zniszczonych krawężników o łącznej długości ca. 1.255 m, regulację wysokościową istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego, ułożenie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej o powierzchni ca. 1.812 m2 i kostki kamiennej o powierzchni ca. 336 m2.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:do 15 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2017 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-7

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania