Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Otyń. Szacunkowa liczba wozokilometrów przez okres realizacji zamówienia wynosi 250.701 km.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Termin składania ofert: do dnia 31 października 2017 r. do godz. 10:00.

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia): klik

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ pdf

SIWZ z załącznikami  nr 1-9

Instrukcja wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

Jedz-espd.xml

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania