Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów, telewizorów, splittera i laptopów wraz z ich instalacją i konfiguracją. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne (z pełnym okablowaniem), wolne od wad oraz od obciążeń prawami osób trzecich i pochodzący z legalnych źródeł. Dostarczone urządzenia muszą posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, warunki gwarancji, licencji, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
Urządzenia przeznaczone będą dla zorganizowanych grup zwiedzających park oraz uczniów szkół na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w parku. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem klocków edukacyjnych do budowy programowalnych robotów.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2017 r. do godz. 10:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura Społeczna”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-5

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty