Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy tunelu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego i podziemnego przejścia pieszo – rowerowego w ciągu ul. 1 Maja oraz likwidację czterech przejazdów kolejowo – drogowych linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin:
– kat. B w km 129,052 na przedłużeniu ul. Targowej,
– kat. A w km 130,001 łączącej ul. Długą z ul. Topolową/Zaułek,
– kat. A w km 130,886 w ciągu ul. Wojska Polskiego,
– kat. A w km 131,320 w ciągu ul. 1 Maja.
Inwestycja w całości zlokalizowana będzie w terenie zabudowanym miasta Nowa Sól w ciągu dwóch głównych ulic tj. ul. Wojska Polskiego (drogi gminnej nr 102471F) i ul. 1-go Maja (drogi powiatowej nr 3227F) łączących zachodnią i centralną część miasta w miejscu przejazdów kolejowych na skrzyżowaniu z linią kolejową relacji Szczecin – Wrocław oraz w obszarze planowanej drogi gminnej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej (przedłużenie ul. Towarowej -droga gminna nr 102473F).
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-7.

SIWZ pdf.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.