Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez dostarczenie i wdrożenie modułów oprogramowania w zakresie prowadzenia ewidencji i rejestrów, e – usług oraz planowania przestrzennego, dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacji webowej portalu podatkowego, digitalizacja zasobów na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług, dostawa infrastruktury serwerowej, integracja dostarczonego oprogramowania z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem finansowo księgowym oraz obiegiem dokumentów w zakresie realizacji e-usług i procesów z nimi związanych, dostawa sprzętu mobilnego dla straży miejskiej zapewniającego wykorzystanie funkcjonalności, związanej z „mapą interwencji straży miejskiej’, przeszkolenie i świadczenie usługi wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy od zakończenia rozbudowy systemu informacji przestrzennej.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-9.

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia): klik

Instrukcja wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówień).

jedz-espd.xml

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 3.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 4.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 5

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 6.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 7.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DZUUE.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 9.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie o wborze oferty (po odstąpieniu wykonawcy od podisania umowy).