Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż czterech sztuk bębnowego wyciągu spalin z napędem sprężynowym w pomieszczeniach warsztatu zajezdni autobusowej przy ul. Wielkopolskiej 23 w Nowej Soli.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1 do 4.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.