Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu biletu elektronicznego do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym.
2. Dostawa systemu biletu elektronicznego obejmuje:
a) wykonanie analizy potrzeb zamawiającego w zakresie konfiguracji biletów okresowych i jednorazowych i przedstawienie do akceptacji zamawiającemu projektu struktury (mapy karty),
b) dostawę, zainstalowanie i wdrożenie systemu okresowych biletów elektronicznych,
c) dostawę, zainstalowanie i wdrożenie systemu jednorazowych biletów elektronicznych (tzw. elektroniczna portmonetka),
d) dostawę, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego systemem biletu elektronicznego,
e) dostawę i montaż 81 szt. kasowników kart elektronicznych w 27 nowych autobusach, po 3 kasowniki w każdym autobusie - miejsce montażu kasowników - fabryka autobusów (Solaris Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, 23 autobusy „Midi”), (Autosan ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, 4 autobusy „Maxi”),
f) dostawę 3 szt. kasowników kart elektronicznych zapasowych,
g) dostawa publicznego serwisu www do zakupu przez pasażerów biletów i doładowania e – portmonetki
h) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez zamawiającego czterech pracowników w zakresie konfiguracji, obsługi, zarządzania i administrowania systemem,
i) dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu archiwizacji i bezpieczeństwa danych.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-6.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.