Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli metalowych do obiektów zajezdni autobusowej w Nowej Soli.
Szczegółowy wykaz mebli metalowych:
a) regał archiwalny - 17 szt.,
b) szafka ubraniowa wraz z ławką pod szafkę – 14 szt.,
c) szafka ubraniowa do postawienia bezpośrednio na posadzce - 14 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-4.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.