Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SUBBUS Sp. z o.o. w Nowej Soli.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń i oprogramowania:
- zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym - 9 szt.
- serwer z systemem operacyjnym - 1 szt.
- przełącznik sieciowy - 1 szt.
- drukarki laserowe A-4 - 9 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami 1-4. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SIWZ nr 1 z załącznikiem nr 1.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.