Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załączniki nr 3-8 do SIWZ.