Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego na potrzebę obsługi procesów medycznych w ośrodku Zamawiającego oraz udostępniającego szereg e-usług dla Pacjentów, dostawa oprogramowania bazy danych wraz z infrastrukturą sprzętową. Wdrożone w placówce Zamawiającego oprogramowanie ma doprowadzić do elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej oraz zapewnić iż pacjenci otrzymają możliwość monitorowania statusu na liście osób oczekujących. Ośrodek będzie drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty. Zamawiający na potrzebę uruchomienia przez Wykonawcę Oprogramowania zapewni sieć teleinformatyczną.
Zakres zamówienia stanowią:
Etap I – Oprogramowanie i dostawa Projektu Wykonawczego oraz Dostawa Oprogramowania i Sprzętu (serwery, urządzenie UTM) - etap współfinansowany ze środków UE;
Etap II – Instalacja, konfiguracja i wdrożenie Oprogramowania i Sprzętu oraz przeszkolenie personelu i dostawa dokumentacji powykonawczej - etap współfinansowany ze środków UE;
Etap III – Dostawa komputerów allInOne, laptopa, czytników kodów kreskowych i drukarek laserowych - etap finansowany ze środków własnych zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania nr 1.

Modyfikacja treści SIWZ.