Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SUBBUS Sp. z o.o. w Nowej Soli.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń i oprogramowania:
zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym - 9 szt., serwer z systemem operacyjnym - 1 szt., przełącznik sieciowy - 1 szt., drukarki laserowe A-4 - 9 szt., zasilacz UPS do szafy rackowej - 1 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-4.

Zmiana treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty.