Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli, w zakresie robót brukarskich, oświetlenia drogowego oraz zagospodarowania terenu, w ramach projektu pn. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego”. Roboty polegać będą na dokończeniu inwestycji prowadzonej przez wykonawcę firmę EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o. w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej na łącznej powierzchni ok. 2970 m2, oraz montażu oświetlenia drogowego w ilości 3 szt słupów oraz 30 szt opraw.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załączniki nr 1-8 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.