Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ z załącznikami nr 1 - 8.

3. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

4. Informacja z otwarcia ofert.

5. Ogłoszenie o wyborze oferty.