Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

Nowa Sól, dnia 22 marca 2019 r.

NR INW.7013.9.3.2018/01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie zmiany nawierzchni na kostkę kamienną w obrębie działek nr 457/8, 455/5, 455/8 - obręb 3 Nowa Sól-Miasto

Zamówienie realizowane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie kwartału ulic: Witosa-Kuśnierska-Szeroka-Piłsudskiego"

 

Termin składania ofert do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

 

Załaczniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY