Zamówienia publiczne

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Kochanowskiego, ul. Orzeszkowej oraz ul. Kasprowicza w Nowej Soli.

Data publikacji: 27 lipca 2021


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa