Zamówienia publiczne

Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy al. Wolności w Nowej Soli.

Data publikacji: 30 sierpnia 2019


Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli