UWAGA!

Urząd Miejski w Nowej Soli obsługuje interesantów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub: drogą mailową, ePUAP, a także korzystając z poczty oraz skrzynki dla interesantów, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli (od strony ul. Piłsudskiego).

Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli.

Data publikacji: 26 października 2020


Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli”.
Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załączniki

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”

plakat koronawirus - ważne informacje
engo generator

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli