UWAGA!

Urząd Miejski w Nowej Soli obsługuje interesantów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub: drogą mailową, ePUAP, a także korzystając z poczty oraz skrzynki dla interesantów, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli (od strony ul. Piłsudskiego).

Zamówienia publiczne

Dostawa szafek ubraniowych i ławek do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli

Data publikacji: 13 listopada 2020


Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa szafek ubraniowych i ławek do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli”.

Termin składania ofert do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 14:00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21.12.2020 r.

Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załączniki:

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-1024x358.png

plakat koronawirus - ważne informacje
engo generator

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli