UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia warsztatu zajezdni autobusowej -część I – narzędzia oraz urządzenia hydrauliczne do podnoszenia pojazdów, urządzenie do ustawiania geometrii kół oraz luxometr.

Data publikacji: 2 marca 2018


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej obejmująca narzędzia oraz urządzenia hydrauliczne do podnoszenia pojazdów, urządzenie do ustawiania geometrii kół oraz luxometr.
Wykaz wyposażenia: – Dźwignik kanałowy – 1 szt., – Urządzenie do ustawiania geometrii kół w autobusach – 1 szt., – Luxometr – 1 szt., – Podnośnik mobilny autobusowy wersja bezprzewodowa – 2 szt., – Żuraw hydrauliczny przejezdny profesjonalny- 1 szt., Wózek hydrauliczny – 2 szt., Podstawa regulowana wysoka – 4 szt., Podstawa regulowana niska – 4 szt., Trawers do autobusów – 2 szt., Prasa hydrauliczna do wyciskania – 1 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-4.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli