UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na transport drogowy – przewozy autobusowe

Data publikacji: 7 listopada 2016


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gmin: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól i Otyń.

Wstpne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie uslug publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli