UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Zamówienia publiczne

Przebudowa chodnika ulicy Wesołej w Nowej Soli.

Data publikacji: 30 sierpnia 2017


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika ulicy Wesołej w Nowej Soli. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodnika poprzez wykonanie rozbiórki konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów o łącznej powierzchni ca.1.815 m2, wymianę obrzeży betonowych i zniszczonych krawężników o łącznej długości ca. 1.255 m, regulację wysokościową istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego, ułożenie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej o powierzchni ca. 1.812 m2 i kostki kamiennej o powierzchni ca. 336 m2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:do 15 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2017 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-7

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli