UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Apelujemy jednocześnie o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum. Sprawdź w zakładce URZĄD /druki do pobrania oraz spis numerów telefonów do wydziałów i adresy mailowe.

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej równoległej do ulicy Cichej w Nowej Soli.

Data publikacji: 26 stycznia 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej równoległej do ulicy Cichej w Nowej Soli.

2. Zakres robót obejmuje:
– rozebranie istniejących nawierzchni,
– przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej o długości ok. 209 m, nawierzchnia jezdni o pow. ogółem ok. 1 096 m2 – betonowa kostka brukowa o gr. 8 cm na podsypce gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm,
– budowę/przebudowę chodników o powierzchni ok. 463 m2 – nawierzchnia chodników betonowa kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
– budowę miejsc postojowych o powierzchni ok. 791 m2 – nawierzchnia miejsc postojowych betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm,
– przebudowę kanalizacji deszczowej fi 250 – dł. ok. 144,00 m, fi 200 – dł. ok. 11 m, fi 160 – dł. ok. 34 m,
– wykonanie oświetlenia ulicznego; kabel oświetlenia ulicznego – dł. ok. 246,00 m, montaż lamp – 7 szt.,
– przełożenie istniejących kabli energetycznych,
– humusowanie powierzchni około inwestycyjnej, obsianie trawą.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załacznikami nr 1-8. 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Załączniki nr 1-4  do wyjaśnień treści SIWZ nr 1.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli