Zamówienia publiczne

Przebudowa i remont pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku przystani kajakowej przy Al. Wolności 1a w Nowej Soli.

Data publikacji: 19 sierpnia 2021


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa