Zamówienia publiczne

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Data publikacji: 29 kwietnia 2022


logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa