Zamówienia publiczne

Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli.

Data publikacji: 26 czerwca 2020


ZP.271.15.2020

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-11.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 2.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 3.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 4.

Pliki DWG.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 5.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 6.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 7.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 8.

Załacznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 8.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 9.

Załącznik nr 1 do wyjasnień i zmiany treści SIWZ nr 9 w formie edytowalnej.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 10.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 11.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 12.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Termin udzielania wyjaśnień

Obowiązek zamawiającego udzielania wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega, iż przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia.

Termin, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert w niniejszy postępowaniu przypada na dzień 9 lipca 2020 r.

W razie wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie po ww. terminie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych daje zamawiającemu prawo udzielenia wyjaśnień albo pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa