Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Zygmunta Starego w Nowej Soli – część 1 budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągów pieszych wraz z oświetleniem terenu.

Data publikacji: 14 maja 2021


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa