Przetargi

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu dz. nr 1133/32 obr.01

Data publikacji: 17 listopada 2023


PREZYDENT  MIASTA  NOWA  SÓL

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 ze zm.)

informuje, że odwołuje
wyznaczony na dzień 15 grudnia 2023 roku o godzinie 1000

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 1 miasta Nowa Sól oznaczonej nr działki 1133/32 o powierzchni 0.1155 ha, ujawnionej w KW nr ZG1N/00071828/3 stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto, z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania nieruchomości. 

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa