Przetargi

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Data publikacji: 16 sierpnia 2023


PREZYDENT  MIASTA  NOWA  SÓL

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 ze zm.)

informuje, że odwołuje
wyznaczony na dzień 26 września 2023 roku o godzinie 1100

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Nowa Sól, składającej się z działki nr 1583/31, działki nr 1583/20, działki nr 1117/2, działki nr 1112/3, działki nr 1112/4 o łącznej powierzchni 1.8030ha, ujawnionej w KW nr ZG1N/00064852/8 oraz KW nr ZG1N/00061042/6, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto, z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania nieruchomości.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa