przybory rysunkowe takie jak flamastry i wycinanki w pudełku

Nowosolska firma Jost trzeci rok z rzędu wspiera świetlice w nowosolskich szkołach podstawowych, przekazując materiały do zajęć artystycznych i plastycznych. Trafią one do świetlic, w których będą odbywały się zajęcia w czasie ferii letnich.
To jeden z wielu sposobów, w jakie firma Jost angażuje się w edukację i rozwój dzieci. Działania firmy mają na celu promowanie kreatywności i rozwoju artystycznego wśród młodych ludzi. Poprzez dostarczenie materiałów, takich jak farby, plastelina, kredki i kolorowy papier, firma Jost umożliwia uczniom rozwijanie swoich umiejętności artystycznych i eksperymentowanie z różnymi technikami. To nie tylko pomaga w rozwijaniu wyobraźni i twórczego myślenia, ale także dostarcza radość i satysfakcję z twórczego procesu oraz rozwijanie swojego własnego stylu artystycznego.
Dziękujemy!