Urząd Miejski

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Dariusz Rączkowski

Kontakt do dyżurnego

Komenda Straży Miejskiej, ul. Towarowa 2
Telefon: 68 475 77 80 | Mail: strazmiejska@nowasol.pl

Klauzula Informacyjna Straży Miejskiej Regulamin Straży Miejskiej w Nowej Soli

Straż Miejska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00

Zadania Straży Miejskiej w Nowej Soli:

 1. Reagowanie na przestrzeganie ładu i porządku w miejscach publicznych
 2. Podejmowanie działań w związku z podrzucaniem odpadów wielkogabarytowych przy zasiekach śmietnikowych
 3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących problemów technicznych, uszkodzeń w pasie drogowym (oraz na terenach zielonych) w Nowej Soli
 4. Podejmowanie interwencji w przypadku zgłoszeń dotyczących rannych, bezpańskich zwierząt w Nowej Soli
 5. Egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego dotyczących parkowania pojazdów

EkoPatrol przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli


Zgłoszeń telefonicznych można dokonywać pod nr 795 528 361 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek: 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30. Po tym czasie proszę dzwonić pod ogólny numer Straży Miejskiej: 68 475 7780.

Do zadań EkoPatrolu m. in. należą:

 1. Realizacja zadań z zakresu ekologii, przewozu zwierząt, monitoring spalania odpadów,
 2. Reagowanie na przejawy łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
 3. Przewóz bezdomnych kotów i psów do lecznicy, Schroniska dla Zwierząt oraz domów tymczasowych,
 4. Kontrola czystości i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania z odpadami,
 5. Ujawnianie i doprowadzanie do likwidacji dzikich wysypisk śmieci i innych miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów,
 6. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych,
 7. Kontrola legalności wycinki drzew,
 8. Kontrola terenów zielonych pod względem degradacji środowiska

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa