Urząd Miejski

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Dariusz Rączkowski

Kontakt do dyżurnego

Komenda Straży Miejskiej, ul. Towarowa 2
Telefon: 68 475 77 80 | Mail: strazmiejska@nowasol.pl

Klauzula Informacyjna Straży Miejskiej

Straż Miejska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00

Zadania Straży Miejskiej w Nowej Soli:

 1. Reagowanie na przestrzeganie ładu i porządku w miejscach publicznych
 2. Podejmowanie działań w związku z podrzucaniem odpadów wielkogabarytowych przy zasiekach śmietnikowych
 3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących problemów technicznych, uszkodzeń w pasie drogowym (oraz na terenach zielonych) w Nowej Soli
 4. Podejmowanie interwencji w przypadku zgłoszeń dotyczących rannych, bezpańskich zwierząt w Nowej Soli
 5. Egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego dotyczących parkowania pojazdów

EkoPatrol przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli


Zgłoszeń telefonicznych można dokonywać pod nr 795 528 361 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek: 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30. Po tym czasie proszę dzwonić pod ogólny numer Straży Miejskiej: 68 475 7780.

Do zadań EkoPatrolu m. in. należą:

 1. Realizacja zadań z zakresu ekologii, przewozu zwierząt, monitoring spalania odpadów,
 2. Reagowanie na przejawy łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
 3. Przewóz bezdomnych kotów i psów do lecznicy, Schroniska dla Zwierząt oraz domów tymczasowych,
 4. Kontrola czystości i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania z odpadami,
 5. Ujawnianie i doprowadzanie do likwidacji dzikich wysypisk śmieci i innych miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów,
 6. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych,
 7. Kontrola legalności wycinki drzew,
 8. Kontrola terenów zielonych pod względem degradacji środowiska

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa