Drogi

Czystość i zimowe utrzymanie dróg

Czystość na drogach powiatowych i gminnych:

Telefon: 68 459 03 35 lub 68 475 18 02

Zimowe utrzymanie dróg gminnych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Nowa Sól w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 (w środy 9:00 – 17:00)

Telefon: 68 459 03 35 lub 68 475 18 02

Pozostałe ulice zaliczone do kategorii dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych utrzymują poszczególni zarządcy dróg.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa