Sprawy społeczne

Seniorzy

SENIORADA

to cykl przydatnych porad, kierowanych do osób 60+, dotyczących żywienia, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób serca i mózgu. Jest to projekt edukacyjny realizowany w ramach kampanii edukacyjnej STOP UDAROM, mającej na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki udaru mózgu i migotania przedsionków. Kampania została zainaugurowana w 2012 roku. Jej inicjatorem jest firma Boehringer Ingelheim, a partnerami Fundacja Udaru Mózgu i Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie!

„Wskazówki, jak rozpoznać i zachować się w obliczu udaru mózgu, zawarte są w rozwinięciu słowa udar: U – jak utrudniona mowa, D – jak dłoń opadnięta, A – jak asymetria ust i R – jak reaguj natychmiast. Warto ten akronim zapamiętać lub zapisać i mieć zawsze pod ręką. Jeśli zaobserwujemy takie objawy u siebie lub bliskiej osoby, natychmiast wezwijmy pogotowie ratunkowe dzwoniąc na numer 999 lub 112.” – radzi dr Sebastian Szyper, Specjalista Fizjoterapii, Prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie, partnera kampanii.

Broszura:

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.stopudarom.pl i FB STOP UDAROM gdzie w formie m.in. animacji edukacyjnych, nagrań wideo z wypowiedziami ekspertów i infografik z praktycznymi poradami, zamieszczane będą materiały edukacyjne, ważne i przydatne dla seniorów.

Bliższe informacje dostępne są również na stronie: http://www.zdrowie.senior.pl/75,0,Poznaj-SENIORADE-kompendium-niezbednej-wiedzy-dla-osob-starszych,32036.html

Nowosolski Miesiąc Seniora

Październik na całym świecie jest miesiącem Seniorów. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do świętowania Nowosolskiego Miesiąca Seniora.

Oferta przygotowana przez miejskie instytucje prezentuje się bardzo ciekawie i jesteśmy pewni, że każdy Senior znajdzie aktywność, która odpowiada jego potrzebom oraz zainteresowaniom. W myśl powiedzenia, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu, zachęcamy do kreatywnie spędzonych chwil, a wszystkim nowosolskim Seniorom składamy najlepsze życzenia codziennej pogody ducha.

Projekt rehabilitacji kompleksowej

PFRON zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie kompleksowej rehabilitacji – https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-nabor-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej-2/

Projekt skierowany jest do:

  • osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcą podjąć inną pracę, odpowiednią do aktualnego stanu zdrowia,
  • osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały, a chcą wejść z sukcesem na rynek pracy.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy zgłosić się do PFRON:

– telefonicznie pod numer 22 50 55 600 lub

– mailowo ork@pfron.org.pl.

Konsultanci PFRON udzielą wszelkich informacji i wytłumaczą jak wygląda proces rekrutacji.

Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • moduł zawodowy,
  • moduł medyczny,
  • moduł psychospołeczny.

Podczas pobytu w ośrodku kompleksowej rehabilitacji uczestnicy przede wszystkim zdobywają kwalifikacje zawodowe, co jest wspomagane przez rehabilitację leczniczą i wsparcie psychospołeczne.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Obecnie funkcjonują 4 takie Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej:

  • ORK Wągrowiec,
  • ORK Grębiszew,
  • ORK Nałęczów,
  • ORK Ustroń min. dla mieszkańców województwa lubuskiego.

Podręcznik dla seniorów

Fundacja Zaczyn oraz AgeHUB, których celem działania jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i głosu osób starszych w debacie publicznej, a także edukacja cyfrowa osób w wieku 60 plus opracowały i udostępniły podręcznik dla seniorów – Kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu dla osób 60 +.

Podręcznik można pobrać ze strony Fundacji pod adresem:

https://agehub.pl/wp-content/uploads/2019/11/Podr%C4%99cznik-obs%C5%82ugi-komputera-i-internetu.pdf

Zachęcamy do lektury.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Przypadający dnia 15 czerwca Światowy Dzień Praw Osób Starszych został ustanowiony w 2006 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych i Światowej Organizacji Zdrowia w celu zwrócenia uwagi na powszechny problem łamania praw osób starszych. Dzień ten jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi na sytuację i potrzeby seniorów, a także poruszenia kwestii dotyczących praw osób starszych.

W czasach kiedy społeczeństwo starzeje się (według prognoz w 2050 roku osoby starsze będą stanowić około 40% społeczeństwa), istotna jest edukacja zarówno młodego pokolenia w kwestii praw osób starszych oraz podniesienie świadomości samych seniorów o przysługujących im prawach. Polscy seniorzy są tradycjonalistami i są bardziej zorientowani na rodzinę niż seniorzy z Europy Zachodniej. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany społeczne i gospodarcze ostatnich lat sprawiły, że ta grupa konsumencka bardzo się poszerzyła i zróżnicowała. Seniorzy są bardziej aktywni i chętnie korzystają z możliwości aktywnego i twórczego życia czego konsekwencją jest zwiększenie liczby podmiotów, które oferują swoje usługi seniorom. Daje to seniorom większe możliwości i odpowiada ich potrzebom, ale wiąże się również z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony seniorów przed nieuczciwymi praktykami.

W bieżącym roku Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w ramach Światowego Dnia Praw Osób Starszych postanowił skupić się na kwestii praw konsumenckich i nadużyć z jakimi borykają się seniorzy w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk handlowych. Chcemy uświadomić nowosolskich seniorów, że mogą bronić się przed nieuczciwymi praktykami i uczulić na wszelkie przejawy nadużyć. W tym celu zaplanowane zostało spotkanie seniorów z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Panią Katarzyną Kwiatkowską, które odbędzie się dnia 30 czerwca o godz. 14.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli, na które wszystkich seniorów serdecznie zapraszamy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy seniorów do zgłaszania swojej chęci uczestnictwa w spotkaniu pod nr tel. 68/4590327 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli pok. 109 oraz poprzez adres e-mail: sprawyspoleczne@nowasol.pl. Seniorzy zostaną wyposażeni w niezbędny pakiet wiedzy na temat przysługujących praw oraz miejsc i podmiotów, które udzielają wsparcia i pomocy w zakresie praw konsumenckich. Zachęcamy również seniorów do zgłaszania do Urzędu tematów/problemów, które chcieliby poruszyć podczas spotkania, a my przekażemy je Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów, który omówi je podczas spotkania w dniu 30 czerwca.

BEZPŁATNE KURSY DLA SENIORÓW

W ramach projektu Trzecia Misja – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje bezpłatne kursy dla Seniorów.

W ofercie są dwa kursy:
* pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski – poziom podstawowy),

* drugie z proponowanych szkoleń „Kursy dla seniorów” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości.

Bliższe informacje na temat projektu dostępne są pod adresem:

http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/BEZPLATNE-KURSY-DLA-SENIOROW

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu.
Przydatne linki:
• Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne
• Regulamin szkolenia: https://www.wne.uw.edu.pl/files/8516/0378/6574/regulamin_zad.7.pdf
• Umowa szkoleniowa: https://www.wne.uw.edu.pl/files/8716/0563/1389/zad_7_zal_2.pdf
• Formularz rekrutacyjny: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-7

Na zdjęciu widoczna seniorka, która siedzi przed laptopem, w jednej ręce trzyma długopis i notuje w zeszycie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również Seniorów. Poniżej przedstawiamy parę porad spisowych ważnych dla Seniorów opracowanych przez GUS.

Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie

Fundacja Digital Poland, która jest organizacją non-profit, a której celem działania jest przybliżenie społeczeństwu, w tym osobom starszym, wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji przygotowała z myślą przede wszystkich o SENIORACH, darmowy przewodnik „Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie„. Powstał on z myślą o wprowadzeniu starszego pokolenia krok po kroku w cyfrową, internetową rzeczywistość.

Z uwagi na pandemię wiele osób zostało zmuszonych do komunikowania się na odległość czy załatwiania swoich spraw urzędowych przez internet. Publikacja jest źródłem wiedzy na temat internetu i jego możliwości, a także bezpieczeństwa w sieci.

Przewodnik można pobrać bez opłaty ze strony Fundacji Digital Poland pod adresem https://www.digitalpoland.org/publikacje lub

https://www.digitalpoland.org/assets/publications/nowoczesny-senior/nowoczesny-senior-przewodnik-po-cyfrowym-swiecie.pdf

Wspieraj Seniora! Dołącz do projektu E-wolontariusz!

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została uruchomiona infolinia dla Seniorów, w ramach której dzwoniąc pod numer telefonu 22/505 11 11 osoby starsze mogą poprosić o pomoc w codziennych czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

Program został poszerzony o możliwość zgłoszenia chęci pomocy w kwestiach podnoszenia kompetencji cyfrowych u Seniora.

Każdy z nas może poprzez akcję „Wspieraj Seniora” pomagać osobom starszym w korzystaniu z narzędzi do komunikowania się na odległość czy załatwiania spraw urzędowych przez internet. Dzięki pomocy wolontariuszy osoby starsze będą mogły nauczyć się obsługi narzędzi cyfrowych co ułatwi np. komunikację z urzędami bez wychodzenia z domu.

Aby zostać Cyfrowym Wolontariuszem wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.wspierajseniora.pl.

Osoby, które przyczynią się do podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród Seniorów będą nagradzane cyfrowym certyfikatem. Za każdy wypełniony Certyfikat, Lasy Państwowe zasadzą dodatkowe drzewa na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Pomagajmy Seniorom i chrońmy przyrodę!

Afisz z napisem Wspieraj seniora, dołącz do projektu e-wolontariusz.

Seniorze! Zadbaj o siebie!

Pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności, a gdy potrzebujesz wsparcia poproś o pomoc!

Seniorze, zostań w domu!

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, został uruchomiony nowy program dla seniorów.Seniorzy, aby chronić swoje zdrowie, nie powinni wychodzić z domu bez potrzeby. W sytuacji
gdy nie posiadają rodziny, ani wsparcia od osób bliskich lub swoich sąsiadów, seniorzy powyżej 70 roku życia, mogą zadzwonić na numer infolinii 22 505 11 11, gdzie zgłoszą potrzebę zrobienia im zakupów spożywczych, środków higieny lub leków.Zgodnie z wytycznymi Programu, koszty zakupów pokrywa senior.

SENIORZE, ABY OTRZYMAĆ WSPARCIE, MUSISZ:
1.Zadzwonić na infolinię – numer 22 505 11 11,
2.Podać swoje dane oraz określić pomoc, o którą prosisz:
zrobienie i dostarczenie zakupów z podstawowymi artykułami spożywczymi, zakup i dostarczenie niezbędnych środków czystości,
zakup i dostarczenie leków (senior musi otrzymać od lekarza numer recepty).
3.Oczekiwać na telefon pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli w celu uzgodnienia szczegółów.
Pracownik przyjdzie o umówionej godzinie oraz okaże legitymację pracownika MOPS.

*****

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli