Rok 2022

Z okazji przypadającego 14 października 2022 roku Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski nagrodził pedagogów miejskich placówek:

Małgorzata Dobroch – dyrektor Przedszkola Nr 11 w Nowej Soli – podziękowania za wzorowe kierowanie placówką oświatową, przeprowadzenie inwestycji placu zabaw, pozyskanie funduszy na zakup pomocy w ramach projektu „Metody kolorowych dźwięków”, wprowadzanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich, udział w różnorodnych projektach i kampaniach społecznych tj. „Przytul dziecko”, bardzo duże zaangażowanie w sprawną realizację projektu edukacyjnego „Logiczny Przedszkolak” oraz bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Stefania Jachimowicz – Pulka – dyrektor Przedszkola nr 5 w Nowej Soli – podziękowania za podnoszenie działań sprzyjających rozwojowi przedszkola, udział w projektach edukacyjnych i programach profilaktycznych m.in. „Pola i Piotruś”, podejmowanie różnorodnych akcji „Murem za polskim mundurem”, nabywanie dotykowych kompetencji przez nauczycieli, realizację inwestycji i remontów, pozyskanie dodatkowych środków finansowych zarówno z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” jak i od sponsorów na zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku, życzliwość i dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Marta Czerniawska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli– podziękowania za podejmowanie różnorodnych działań związanych z przedsięwzięciem „Dostępna Szkoła”, uzyskanie dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, przeprowadzenie remontu maszynowni na basenie szkolnym, realizację projektów edukacyjnych i wprowadzaniu innowacji w szkole, coroczną organizację międzyszkolnych konkursów, współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku, życzliwość i bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Bogdan Mikulski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – podziękowania za podejmowanie różnorodnych działań związanych adaptacją pomieszczeń na nowoczesne centrum pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pracownię biofeedback, uzyskanie bardzo dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, przeprowadzenie remontu poszycia dachowego na sali gimnastycznej i szatni, przystosowanie dwóch sal na pracownie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, wieloletnią współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w ramach programu Siatkarskie Ośrodki Szkolne, coroczną organizację międzyszkolnych konkursów, organizację Festynu Rodzinnego, coroczną współpracę z PCK i Parafią, wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz życzliwość i bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Beata Miniach – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowej Soli – podziękowania za podejmowanie różnorodnych działań związanych z coroczną wymianą Młodzieży Polsko – Niemieckiej, uzyskanie dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, przeprowadzenie instalacji wiat na rowery, wymiany ławek, nawierzchni na placu zabaw, wymiany oświetlenia na LED, modernizację biblioteki szkolnej, przeprowadzenie remontów sal lekcyjnych, coroczną organizację międzyszkolnych konkursów, wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku, życzliwość i bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Danuta Pawłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli – podziękowania za podejmowanie różnorodnych działań związanych z przedsięwzięciem „Dostępna Szkoła”, uzyskanie bardzo dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, przeprowadzenie remontu dachu i opierzenia na budynku szkoły oraz remontu stołówki, części kuchni i szatni, wprowadzaniu innowacji w szkole, coroczną organizację międzyszkolnych konkursów, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na przeprowadzenie remontu dwóch sal lekcyjnych, bardzo dobrą współpracę z rodzicami oraz kreowanie pozytywnego wizerunku, życzliwość i bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Ewa Pabisek –nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli – osiąganie wysokich wyników w pracy dydaktyczno – wychowawczej, sięganie po innowacyjne i nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem multimediów i technologii informatycznych, podnoszenie działań sprzyjających rozwojowi szkoły, pełnienie funkcji koordynatora projektu „Szkodząc środowisku – szkodzisz sobie” w ramach programu Erasmus + oraz kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością szkolną.

Katarzyna Boruszewska – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli – pełnienie funkcji koordynatora Samorządu Uczniowskiego, podejmowanie się różnorodnych zadań na rzecz społeczności szkolnej, podnoszenie działań sprzyjających rozwojowi szkoły m.in. „Przez życie z pasją”, „Przynieś bratka – zasadzimy kwiatka”, „Wkręć się w pomaganie”, koordynowanie obchodów Dnia Patronki, pasowanie pierwszoklasistów oraz poszerzanie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością lokalną.

Tomasz Olejniczak – nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli – wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, zdobycie II miejsca w Zawodach Rejonowych Pierwszej Pomocy, nawiązywanie bardzo dobrych relacji z uczniami, podejmowanie się sportowych wyzwań, realizowanie projektu SKS oraz WF z AWF, aktywne włączanie się w przygotowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością szkolną i lokalną.

Dominika Bruder – nauczyciel informatyki, techniki oraz wosu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli – pełnienie roli przewodniczącej na Egzaminie Ósmoklasisty, administrowanie stroną internetową szkoły, szkolnym Facebookiem, Biuletynem Informacji Publicznej, szkolnym dziennikiem Librus, wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, udział w różnorodnych projektach i kampaniach społecznych m.in. Przemoc boli, Zachowaj Trzeźwy Umysł, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość, zaangażowanie i dobrą współpracę.

Ewa Chencz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowej Soli – uzyskanie bardzo dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, aktywne pełnienie roli wychowawcy klasy, przygotowanie i realizację projektu „Aktywna Tablica”, indywidualizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z wykorzystaniem interaktywnych metod kształcenia, prowadzenie wirtualnej gazetki szkolnej, aktywną pracę artystyczną na rzecz szkoły, kreowanie pozytywnego wizerunku placówki, życzliwość, zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę.

Romana Piechota – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – podejmowanie szerokich działań związanych z organizacją pracy szkoły, nadzór nad realizacją zajęć wspomagających i specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizacją oddziałów przygotowawczych dla uczniów pochodzących z Ukrainy w klasach 1 – 3 i 4 – 6, wykorzystywanie w swojej pracy osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.

Anna Stanisławska – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – podejmowanie szerokich działań profilaktycznych w zakresie uzyskania certyfikatów „Unplugged” i „Apteczka pierwszej pomocy”, realizację programu „Dzień Bezpiecznego Internetu”, pełnienie roli koordynatora programów profilaktycznych m.in. „Trzymaj formę”, „Przemoc boli”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Nastoletnia depresja”, „Stop cyberprzemocy”, „Bieg po zdrowie”, „Debata”, pozyskanie środków finansowych na realizację programów profilaktycznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku placówki, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.

Stefania Tur – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – bieżącą organizację i nadzór nad pracą szkoły, wielki wkład pracy w koordynację prac nad opracowaniem pełnej dokumentacji kompleksowej modernizacji budynku szkoły i terenów przyległych, nadzór nad konkursami pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz nad organizacją zewnętrznych konkursów, organizację pracy szkoły w okresie zdalnego nauczania, koordynację pomocy charytatywnej na rzecz Ukrainy, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.

Joanna Czyżowicz – nauczyciel informatyki i techniki Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – wielki wkład pracy w realizację rządowego projektu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego utworzono i wyposażono w nowoczesny sprzęt dwie pracowanie techniki, uzyskanie przez ucznia szkoły tytułu laureata w ramach programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE w dziedzinie sztuka, promowanie aktywnych form wypoczynku, koordynowanie działań związanych ze zdalnym nauczaniem, administrowanie dziennikiem elektronicznym, prowadzenie szkolnej strony www oraz życzliwość i bardzo dobrą współpracę.

Aleksandra Feler – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Przedszkola Nr 7 w Nowej Soli – wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, za ciągłe ponoszenie kwalifikacji zawodowych, za opracowanie i realizowanie innowacji pedagogicznych np. Pachnące przedszkole – elementami hortiterapii w pracy rewalidacyjnej”, „Sztuka plus kodowanie sposobem na rewalidowanie”, działania i sukcesy odnoszone w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością przedszkolną.

Małgorzata Wojtaszak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Przedszkola Nr 11 w Nowej Soli – wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, za programy autorskie takie jak: Uzdolniony przedszkolak, Nowa Sól – moja mała ojczyzna, Razem z Pluszowym Misiem, za projekty edukacyjne, akcje charytatywne, przeprowadzenie kampanii „Boockcrossing – uwolnić książkę”, w ramach której powstała biblioteczka dla dzieci i rodziców, kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością przedszkolną.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa