Drogi

Zajęcie pasa drogowego

Wniosek na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać oprócz nazwy jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię, planowany okres zajęcia pasa drogowego, a także plan sytuacyjny, projekt organizacji ruchu – jeśli obowiązek wynika z wcześniejszej decyzji zezwalającej oraz dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik wnioskodawcy.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zawarte są w Uchwale nr XX/168/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Lubus.2020.115).

Za wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego odpowiada:

Wydział Dróg Miejskich
w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 (w środy 9:00 – 17:00):

Telefon: 68 4590346 email: kardzis@nowasol.pl

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa