Nowosolska Karta Seniora

O programie

Adresatami Programu są nowosolscy Seniorzy, za których uznaje się osoby na stałe zamieszkujące w Gminie Nowa Sól – Miasto, które ukończyły 60. rok życia. Program ruszył w kwietniu 2021 r.

Celem programu są:

  1. Poprawa jakości życia nowosolskich Seniorów,
  2. Zwiększenie dostępności dóbr kultury, sportu i rekreacji dla nowosolskich Seniorów,
  3. Umożliwienie nowosolskim Seniorom rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
  4. Wzmocnienie kondycji finansowej nowosolskich Seniorów,
  5. Umacnianie solidarności międzypokoleniowej.

Uchwala-Regulamin-Nowososlkiej-Karty-Seniora


Dołącz do programu

Zostań partnerem programu

Zobacz mapę partnerów

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa