Edukacja

Wolontariat szkolny

Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 6
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolny Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Cele i założenia
•Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
•Zapoznawanie z ideą wolontariatu
•Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza
•Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
•Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych
•Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach
•Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży
•Odwaga, empatia, kultura osobista

Działania:
-Promocja idei wolontariatu−rozmowy indywidualne z uczniami.
-Prowadzenie na terenie szkoły akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących wsparcia
-„Światełko Pamięci” – zbiórka zniczy organizowana w związku z dniem Wszystkich Świętych.
-Wyjście na cmentarz komunalny w Nowej Soli i sprzątanie opuszczonych grobów.
-Słodki piątek – cykliczna szkolna kawiarenka.
-Zbiórka karmy, tekstyliów oraz zabawek dla zwierząt z nowosolskiego przytuliska i Parku Krasnala
-Cała Polska czyta dzieciom- czytanie bajek oraz zorganizowanie zabaw dla dzieci w świetlicy szkolnej.
-Dzień Wolontariusza- przygotowanie wystawy szkolnej.
-Akcja Góra Grosza- XXIV edycja.
-Udział w akcji “Wyślij pączka do Afryki”
-Złote myśli na Nowy Rok- sprzedaż losów i wróżb
-Udział w akcji „Kup Pan szczotkę”
-Udział w akcji „Opatrunek na ratunek”
-„Koniczynka na szczęście” – wręczanie własnoręcznie wykonanych koniczynek przed egzaminem ósmoklasisty
-Udział w akcjach pojawiających się w trakcie trwania roku szkolnego

Opiekunowie wolontariatu: Agata Wilczyńska i Agnieszka Szczepańska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

DZIAŁAMY (w różnych obszarach).
POMAGAMY (organizacjom ).
ORGANIZUJEMY (akcje szkolne i lokalne).
WSPIERAMY (potrzebujących).
AKTYWIZUJEMY (wszystkich uczniów).

Celem naszej działalności jest:
1.Szerzenie wśród uczniów idei wolontariatu i konieczności wspierania osób w potrzebie.
2.Organizowanie działań na terenie szkoły, ale także wspieranie działalności lokalnej.
3.Angażowanie uczniów do niesienia pomocy innym.
4.Podejmowanie współpracy z wieloma instytucjami: nowosolskie świetlice, schronisko dla zwierząt, szpital, Dom Dziecka w Kożuchowie, Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, Nowosolska Paczka, Dom Pomocy Społecznej, i wiele innych.
5.Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych.
6.Zachęcanie do aktywności i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Wioleta Maćkowiak.
Działalność z zakresu wolontariatu podejmuje wielu nauczycieli, co oznacza, że w naszej szkole aktywizujemy się wszyscy i w wielu płaszczyznach: misje, akcje charytatywne, pomoc, zbiórki, konkursy, festyny, kawiarenki, odwiedziny, sadzenie żonkili, pomoc przy odrabianiu lekcji, przekazywanie paczek i żywności, zbieranie nakrętek oraz wiele, wiele innych. Nasi uczniowie i nauczyciele rozumieją potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi.

Działalność szkolnego wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 5
w Nowej Soli

Program Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 5 w roku szkolnym 2023/24
Do zespołu opiekunów koła należą nauczyciele: Marzena Hawryluk -przewodnicząca, Alicja Czarnecka i Ewa Chencz. Koło tworzy większość uczniów klasy 8a w liczbie 12. Wolontariusze wspólnie z opiekunami podjęli się wielu zadań w tym roku szkolnym:
1.Regularne udzielanie się w nowosolskim przytulisku wyprowadzając psy na spacery i bawiąc się z kotami uwalniając je na ten czas z klatek.
2.Poszukiwanie domów dla bezdomnych zwierząt, w większości kotów.
3.Organizowanie akcji spotkań i rozmów z dziećmi i dorosłymi w celu zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez uświadamianie konieczności sterylizacji i kastracji czworonogów wolnożyjących i wychodzących.
4.Organizowanie wszelkich zbiórek niezbędnych artykułów i akcesoriów dla nowosolskiego przytuliska.
5.Spotkania ze starszakami w Przedszkolu Nr 5 udzielając im lekcji j. angielskiego w postaci czytania bajek.
6.- Wykonanie własnoręcznie pamiątkowych notatników dla przedszkolaków
7.w ramach lekcji j. angielskiego.
8.Akcja porządkowaniu cmentarza historycznego w Modrzycy z inicjatywy działacza społecznego p. M. Grzelki w celu przywrócenia godności miejsca pochówku byłych mieszkańców Pleszówka, w tym wielu dzieci.
9.Akcja porządkowania opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu przy ul. Piaskowej przed Świętem Zmarłych.
10.Organizowanie kiermaszów sprzedaży ciast, kanapek w celu zebrania funduszy na wsparcie potrzebujących osób.
11.Akcja „Kartka dla samotnych” – przesłanie życzeń dla osób samotnych z kożuchowskiego DPS.
12.Organizowanie zbiórki odzieży i innych artykułów dla potrzebujących rodzin.
13.Akcja „Góra grosza”, z której środki zostają przeznaczone na leczenie ciężko chorych dzieci.
14.Akcja porządkowania przyległych terenów przyrodniczych w ramach propagowania ochrony środowiska.
15.Organizacja pomocy uczniom słabszym w ramach akcji „Uczeń uczniowi” – pomoc dzieciom klas 1-3 w przyswajaniu trudniejszych partii materiału lub odrabianiu lekcji.
16.Akcja wzbogacenia środowiska przyrodniczego o nowe drzewa, bądź krzewy – sadzenie roślin.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli

Program Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli

Cele:

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności szkoły.
 4. Wzbogacanie tradycji szkoły.
  Cele szczegółowe:
 5. Zaangażowanie uczniów w dobrowolną i nieodpłatną pomoc.
 6. Wspomaganie inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.
  a) współpraca z biblioteką szkolną i miejską
  b) spotkania w Domu Kombatanta – nowy rok jeśli otworzą
  c) zbiórka rzeczy dla wybranego schroniska
  d) współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
 7. Kształtowanie postaw prospołecznych, zdobywanie nowych doświadczeń.
 8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i odpowiedzialności za drugiego
  człowieka.

Opiekun – Ewa Kawalec, Agnieszka Racino

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan działania Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

 1. Wrzesień – nabór uczniów do Szkolnego Koła Wolontariatu i wspólne planowanie szczegółowych działań w oparciu priorytety, którymi kierowaliśmy się w poprzednich latach.
 2. Październik – zbiórka zniczy oraz akcja porządkowania grobów na nowosolskim cmentarzu.
 3. Listopad – zbiórka żywności i przekazanie jej na początki grudnia podopiecznym PCK w Nowej Soli.
 4. Grudzień – zbiórka przyborów piśmienniczych oraz malowanek dla potrzebujących dzieci.
 5. Luty- kwiecień – zbiórka karmy dla zwierząt i przekazanie jej wybranemu schronisku.
 6. Kwiecień – miesiąc pamięci o osobach ze spektrum autyzmu. Organizowanie szkolnej kampanii informacyjnej o specyfice zaburzeń osób ze spektrum autyzmu.
 7. Maj – Dzień Dobrych uczynków.
 8. Czerwiec – kampania proekologiczna z okazji Światowego Dnia Środowiska.

Opiekunkami Szkolnego Koła Wolontariatu są Panie: Sylwia Mańczak i Anna Domańska- Frankowska. 

Uśmiechnięta Sylwia Mańczak
Opiekun Sylwia Mańczak

Szkoła Podstawowa nr 3

Program-Szkolnego-Kola-Wolontariatu-SP3

Uśmiechnięte Koordynatorki SKW SP3 z dziećmi w tle
Koordynatorki SKW SP3
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa