Kultura

Muzeum Miejskie

Logo Muzeum Miejskiego
Fasada Muzeum Miejskiego

Dział Artystyczny 

Powołany od podstaw w 1978 r. Aktualnie w zbiorach działu znajduje się ok. 1500 zabytków z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i rzemiosła artystycznego (szkło, ceramika, tkanina, meble, dawne przedmioty codziennego użytku), gromadzonych pod kątem kultury mieszczańskiej XIX i XX w. Duża część kolekcji dostępna jest zwiedzającym na wystawie „Wnętrza mieszczańskie”, która ma charakter wystawy stałej.

W zbiorach artystycznych muzeum znajduje się ponadto duża, systematycznie uzupełniana kolekcja (kilkaset obiektów) prac plastyków nowosolskich, obejmująca obrazy olejne, grafiki, akwarele, rysunki i rzeźby artystów związanych z miastem od początku XX stulecia. Fragmenty zbioru prezentowane są okazjonalnie w formie wystaw czasowych. 

Dział Historyczny 

Dział zajmuje się historią dawną i współczesną, numizmatyką i militariami. Zbiory historii dawnej to głównie przedmioty, dokumenty oraz ikonografia Nowej Soli i regionu, kartografia Śląska, a także księgozbiór regionalny. Obejmują one blisko 300 pozycji inwentarzowych i ponad 600 kart pocztowych i fotografii Nowej Soli i okolic. Dział historyczny na bieżąco dokumentuje zmiany zachodzące w architekturze miasta, gromadząc materiały fotograficzne. Zabytki nowosolskie prezentowane są na wystawie stałej przedstawiającej powstanie i rozwój miasta. Uzupełnieniem zbiorów jest bogaty księgozbiór o tematyce regionalnej.

Kolekcja numizmatyczna liczy obecnie ok. 5000 obiektów. W jej skład wchodzą monety, banknoty, medale i odznaczenia. Najcenniejszą częścią zbiorów jest kolekcja monet polskich z okresu po II wojnie światowej, obejmująca zarówno monety obiegowe jak i próbne. Muzeum posiada przywilej otrzymywania corocznie ze Skarbca Emisyjnego NBP monet nowych emisji. Na uwagę zasługuje też zbiór pieniądza zastępczego z lat 1914-1923 z Nowej Soli i okolic.

W zbiorach działu historycznego znajdują się również militaria – 140 eksponatów. Do najcenniejszych z nich zaliczyć należy egzemplarze broni palnej i artyleryjskiej z XVIII – XX w., broń białą i drzewcową, XIX-wieczne kopie zbroi turniejowych z XVI w. oraz zabytki z okresu II wojny światowej. Od 2000 roku Muzeum gromadzi również materiały dotyczące historii niemieckich fortyfikacji nadodrzańskich. Część tych zabytków tworzy wystawę stałą.

Dział Naukowo-Oświatowy 

Dział zajmuje się szeroko pojętą edukacją: organizacją lekcji i warsztatów muzealnych do wystaw stałych i czasowych, organizacją ścieżek edukacyjnych, oprowadzaniem po Muzeum, przygotowaniem we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi corocznych konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej. 

W dziale gromadzi się wydawnictwa lokalne oraz przygotowuje do druku publikacje własne Muzeum, projektuje plakaty i zaproszenia na wystawy czasowe. Dział odpowiada również za wizerunek instytucji w mediach społecznościowych, a także za współpracę z regionalnymi stowarzyszeniami i placówkami naukowymi i muzealnymi. 

Dział Przyrodniczy 

Zbiory działu liczą 454 pozycje inwentarzowe. Zaczątkiem kolekcji były eksponaty zachowane z przedwojennego Heimatmuseum, które miały charakter osobliwości przyrodniczych. Z okresu tego pochodzą m.in. poroża egzotycznych zwierząt, kolekcja egzotycznych motyli, krąg wieloryba, strusie jaja i inne ciekawostki. W latach 70. XX w. rozpoczęto systematyzowanie kolekcji pod kątem przyrody Polski, ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory nadodrzańskiej. Wśród zbiorów wyróżnić można:

  • ponad 100 sztuk ptaków z różnych środowisk (polnych, leśnych, łąkowo-błotnych, nadmorskich),
  • kilkadziesiąt ssaków, m.in. niedźwiedź, wilk, sarna, łoś, dzik, borsuk, lis,
  • około 1000 okazów owadów w gablotach,
  • zbiór ponad 600 muszli ślimaków lądowych i wodnych oraz małży w 40 gatunkach,
  • ponad 100 okazów zielnikowych roślin naczyniowych z okolic doliny Odry.

Dyrektor

dr Tomasz Andrzejewski

Numery telefonów i adresy e-mail

Po wybraniu numeru (68) 387 36 40 (centrala) i zgłoszeniu się automatycznej sekretarki, należy wybrać numer wewnętrzny:

Informacja dla zwiedzających wew. 1
Dział Administracyjny wew. 2
Dział Oświatowy wew. 3
Dział Artystyczny wew. 4
Dział Przyrodniczy wew. 5
Dział Historyczny wew. 6
Główna Księgowa wew. 7
Dyrektor wew. 8

Adresy e-mail
Dyrektor – dyrektor@muzeum-nowasol.pl
Główna Księgowa – ksiegowosc@muzeum-nowasol.pl
Dział Administracyjny – administracja@muzeum-nowasol.pl
Dział Oświatowy – oswiatowy@muzeum-nowasol.pl
Dział Artystyczny – artystyczny@muzeum-nowasol.pl
Dział Przyrodniczy – przyrodniczy@muzeum-nowasol.pl
Dział Historyczny – historyczny@muzeum-nowasol.pl

Kontakt

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20, 67-100 Nowa Sól, +48 (68) 387 36 40
muzeum@muzeum-nowasol.pl

http://www.muzeum-nowasol.pl

Regon: 000595312
NIP: 925-14-88-469

nr konta: PKO BP. Oddział w Nowej Soli
02 1020 5402 0000 0102 0366 2210

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa