Monitorowanie Środowiska

Powiadomienia o stopniach zagrożenia

Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu działań krótkoterminowych dla gminy Nowa Sól – Miasto w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Informujemy, że w dniu 10.01.2024 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (II pomarańczowy poziom ostrzegania): przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 10.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 10.01.2024 r. spowodowany warunkami meteorologicznymi utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu.
Informujemy, że w dniu 12.09.2023 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu (II poziom ostrzegania).
Przewidywany czas trwania ryzyka w dniu 12.09.2023 r. do godziny 19:00., spowodowany warunkami meteorologicznymi sprzyjającymi formowaniu się ozonu.
W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia dla ozonu w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

Powiadomienie o ryzyku 12 września

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu.
Informujemy, że w dniu 11.09.2023 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu (II poziom ostrzegania).
Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 11.09.2023 r. do dnia 12.09.2023 r., spowodowany warunkami meteorologicznymi sprzyjającymi formowaniu się ozonu.
W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia dla ozonu w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Informujemy, że w dniu 25.04.2023 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (I poziom ostrzegania).
Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 25.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., spowodowany emisjami z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym. .
W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

powiadomienie o ryzyku 25 kwietnia 2023

___

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Informujemy, że w dniu 09.02.2023 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. (II poziom ostrzegania): przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 09.02.2023 r. do godz. 24.00 dnia 09.02.2023 r. spowodowany warunkami meteorologicznymi utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku

Powiadomienie o ryzyku

____

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Informujemy, że w dniu 15.11.2022 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (I poziom ostrzegania): przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 15.11.2022 r. do godz. 24.00 dnia 15.11.2022 r. spowodowany warunkami meteorologicznymi utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

____

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Informujemy, że w dniu 25.04.2022 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu (ryzyko wystąpienia przekroczenia
średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10). Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r spowodowany emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 roku istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 510 894, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

____

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informujemy, że w dniu 21.02.2022 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (I poziom ostrzegania): przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 21.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r spowodowany emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa