Gospodarka komunalna i środowisko

Czystość w mieście

Bieżącym utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem ulic, chodników i placów na terenie miasta Nowej Soli zajmują się dwie firmy:

 1. Zakład Utrzymania Czystości i Zieleni „TERRA NOVA”, M. Swaczuk, z siedzibą w Nowej Soli przy ulicy Fabrycznej 3, nr tel. 606 623 988 – północna część miasta ( od ul. Wojska Polskiego w stronę Pleszówka ).
 2. HORTICULTURA Przedsiębiorstwo Specjalnych Robót Ogrodniczych Dagmara Szczecińska z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Bema 1, nr tel. 607 763 316 – południowa część miasta ( od ul. Wojska Polskiego w stronę Starego Żabna ).

Umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego objętych jest łącznie 344.899 m2 w tym:

 • tereny zieleni miejskiej o powierzchni 123 295 m2
  oraz czystość ulic, chodników i placów o powierzchni 76.906 m2
  w północnej części Gminy Nowa Sól – Miasto,
 • tereny zieleni miejskiej o powierzchni 70 846 m2
  oraz czystość ulic, chodników i placów o powierzchni 73 852 m2
  w południowej części Gminy Nowa Sól – Miasto.

Nadzór nad terenami objętymi umowami:

Telefon: 68 459 03 35 lub 68 459 0 339

Tereny nie objęte umowami, sprzątane są akcyjnie na zlecenie dodatkowe, bądź przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu wykonujące prace społeczne w ramach kary ograniczenia wolności z wyroku sądu:

Telefon: 68 459 03 35 lub 68 459 03 39


Utrzymanie czystości ulic i ścieżek rowerowych:

Telefon: 68 459 03 35 lub 68 475 18 02

Ulice miejskie utrzymywane są w ramach prac zleconych.

Ponadto miasto w ramach porozumienia zawartego z Powiatem utrzymuje czystości na drogach powiatowych.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa