Uniwersytet Zielonogórski

Rok 2023/2024

Dzień Matematyki na Uniwersytecie Zielonogórskim

W ramach zawartego Porozumienia przez Gminę Nowa Sól – Miasto z Uniwersytetem Zielonogórskim 48 uczniów klas siódmych i ósmych wraz z sześcioma nauczycielami matematyki
z sześciu Szkół Podstawowych z Nowej Soli w dniu 07 lutego 2024r. wzięło udział w mini konferencji pt. „Dzień Matematyki”. Organizatorami wydarzenia byli członkowie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego wspierani przez władze Instytutu Matematyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie otworzył Dyrektor Instytutu Matematyki prof. dr hab. Marian Nowak, który krótko omówił historię powstania, strukturę i działalność naukową Instytutu Matematyki.
Młodzi matematycy na wykładach dowiedzieli się kilka ciekawostek o Wielkim Twierdzeniu Fermata oraz „Gdzie można w życiu codziennym dostrzec złotą proporcję”. Po wykładach uczniowie udali się w mniejszych grupach na przygotowane dla nich warsztaty na których pod okiem prowadzących (dr Marty Borwieckiej- Olszewskiej, dr. Arkadiusza Kozioła, dr Radosławy Kranz, dr Aleksandry Rzepki, dr Ewy Sylwestrzak-Maślanki i dr Ewy Synówki) rozwiązywali łamigłówki matematyczne, budowali bryły platońskie, poznawali tajniki statystyki i bawili się liczbami. Natomiast podczas przerw w zajęciach uczestnicy Dnia Matematyki mogli podziwiać wystawę zatytułowaną ,,Bryły platońskie’’ przygotowaną pod kierunkiem dr Radosławy Kranz przez studentów kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych oraz studentów Koła Naukowego Laboratorium Matematyczne Paradoks na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii. Nad całością wydarzenia czuwała Prezes OZ PTM dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ. Koordynatorkami po stronie nowosolskich szkół są: Pani Ewa Urbaniak z SP6 oraz Pani Agnieszka Racino z SP8.

Program na Dzień Matematyki

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa