Sprawy społeczne

Rysia i Oli Edukują…

Promocja nowej kampanii Rysia i Oli edukują
film 1
film 2

Filmy edukacyjne „Rysia i Oli Edukują”

Przedstawiamy linki do filmów edukacyjnych w ramach kampanii „Rysia i Oli Edukują”:

  1. pomaganie i akceptacja, czyli ważne aspekty społeczne: link1
  2. zdrowe płuca, czyli efekt świadomych decyzji młodego człowieka (papierosy i e-papierosy): link2
  3. świadome korzystanie z urządzeń elektronicznych (kiedy używanie staje się problemem): link3
  4. zdrowe nawyki żywieniowe (czy napoje energetyczne są ok?): link4

Kampania „Rysia i Oli Edukują”: Wprowadzając Dzieci w Świat Zdrowia i Empatii

Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań, które często mogą wpłynąć na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Dlatego też inicjatywy mające na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków oraz umiejętności społecznych są niezwykle cenne i potrzebne. Jednym z przykładów takiej inspirującej kampanii jest projekt „Rysia i Oli Edukują”, który powstał we współpracy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli i Pracowni Za Piecem. We wtorek 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli szkoliliśmy nauczycieli i wychowawców dzieci w wieku 6-9 lat do prowadzenia działań w ramach kampanii #RysiaiOliEdukuja , która będzie realizowana od września w placówkach.
Wszyscy wiemy, że najlepsza nauka odbywa się poprzez aktywność i zaangażowanie. Kampania „Rysia i Oli Edukują” doskonale to rozumie, stawiając na edukację poprzez zabawę i inspirujące działania. Zwracając uwagę na dzieci w wieku 6-9 lat, kampania ta nie tylko przekazuje istotne informacje, ale również uczy młodych ludzi empatii, współpracy i rozważnych wyborów.
W dzisiejszych czasach, kiedy pokusy i wyzwania związane z stylem życia mogą prowadzić do niezdrowych nawyków, kampania skupia się na promocji zachowań prozdrowotnych. Wartościowe lekcje na temat zdrowego odżywiania, unikania używek, świadomego korzystania z elektroniki oraz dbałości o zdrowie psychiczne są wręcz nieocenione dla małych umysłów w procesie kształtowania ich przyszłości.
Empatia i Akceptacja jako Podstawa Społeczeństwa
Nie mniej ważne są aspekty społeczne, które kampania również porusza. Pomaganie i akceptacja są fundamentami budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Dzieci uczą się, że każdy jest ważny, że warto okazywać wsparcie oraz rozumieć perspektywy innych ludzi. To nie tylko przekłada się na lepszą atmosferę w szkole czy przedszkolu, ale również kształtuje przyszłych obywateli świata, którzy rozumieją znaczenie wspólnoty.
Sukces kampanii „Rysia i Oli Edukują” opiera się na współpracy różnych instytucji oraz zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców. Działania te wskazują, że edukacja to nie tylko przenoszenie wiedzy, ale przede wszystkim budowanie postaw i umiejętności, które pozostaną z dziećmi na całe życie. Dzięki materiałom dla dzieci, rodziców i placówek, ta kampania ma potencjał dotarcia do wielu rodzin i wprowadzenia pozytywnych zmian.
Kampania „Rysia i Oli Edukują” to inspirujący przykład tego, jak lokalne społeczności mogą zaangażować się w kształtowanie przyszłości poprzez edukację i wspieranie zdrowych nawyków. Wprowadzając dzieci w świat wartości prozdrowotnych, empatii i współpracy, ta inicjatywa ma potencjał nie tylko zmienić życie młodych ludzi, ale również wpłynąć na przyszłe pokolenia, które podejmują świadome i odpowiedzialne decyzje. Wartość tej kampanii przekracza mury szkół i przedszkoli, stając się inspiracją dla wszystkich.

Rysia i Oli na Nowosolskim Dniu Profilaktyki

Podczas pikniku odwiedzili nas Rysia i Oli – postacie z kampanii profilaktycznej Rysia i Oli edukują. Bawili się z dziećmi, pozowali do zdjęć oraz zapraszali rodziców do zapoznania się z działaniami w ramach nowosolskiej kampanii edukacyjnej. Już od września 2023 roku kampania profilaktyczno-edukacyjna będzie realizowana w nowosolskich placówkach oświatowych wśród dzieci w wieku 6-9 lat.

Rysia i Oli promowali zdrowie w korowodzie

W dniu 16 czerwca br. ulicami naszego miasta przeszedł korowód pod hasłem „Żyj zdrowo!”. Uczestnikami tego korowodu byli również Rysia i Oli z kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Rysia i Oli edukują”, która rusza już we wrześniu tego roku.

Rysia i Oli podobnie jak inni uczestnicy korowodu również promowali zdrowy styl życia.

Materiały do kampanii edukacyjnej są już gotowe, pozostały nam jeszcze ostatnie szlify związane z filmami promocyjnymi oraz szkoleniem nauczycieli i wychowawców z przedszkoli oraz klas I-II szkół podstawowych, które zaplanowane jest na sierpień tego roku, aby móc od września realizować kampanię w szkołach i przedszkolach.

Jeśli są placówki, które są zainteresowane kampanią a nie otrzymały takiej informacji zapraszamy do kontaktu 68/ 459 03 05 – Pani Gabriela Juncewicz pracownik wydziału Spraw Społecznych.


linki do filmów: link1 link2 link3 link4

Poznajcie Rysię i Oliego

Rysia i Oli edukują to autorska kampania profilaktyczno-edukacyjna miasta Nowa Sól skierowana do dzieci w wieku 6-9 lat oraz ich rodziców. Urząd Miejski w Nowej Soli wraz z pedagogami, w tym pedagogiem specjalnym z Pracowni Za Piecem, przygotowali dedykowany dzieciom projekt, którego celem jest promocja zachowań prozdrowotnych i prospołecznych.
Jednym z zamierzeń było stworzenie postaci Rysi i Oliego, z którymi dzieci będą mogły się identyfikować. Bohaterowie odwiedzają znane mieszkańcom miejsca w Nowej Soli, a poruszane w projekcie tematy wspomogą młodych odbiorców w podejmowaniu nierzadko trudnych decyzji.


W kampanii profilaktyczno – edukacyjnej Rysia i Oli edukują omawiane będą m.in. tematy dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego:
pomaganie i akceptacja, czyli ważne aspekty społeczne,
zdrowe płuca, czyli efekt świadomych decyzji młodego człowieka (papierosy i e-papierosy),
świadome korzystanie z urządzeń elektronicznych (kiedy używanie staje się problemem),
zdrowe nawyki żywieniowe (czy napoje energetyczne są ok?).


W kampanii przygotowaliśmy filmy/ bajki edukacyjne poświęcone wymienionej tematyce, których bohaterami są Rysia i Oli oraz materiały edukacyjne dla dzieci, nauczycieli i rodziców.
Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia ostatnich szlifów i już niedługo…. bo w czerwcu Rysia i Oli zawitają do Naszego miasta na stałe by poprowadzić korowód Solan pod hasłem „Żyj zdrowo!” A we wrześniu widzimy się w szkołach i przedszkolach.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa